שעור רביעי

 

הגדרת פיסקאות ורשימות

פיסקה

 • בתחילת הפיסקה יש לשים את
  התג <p> ובסיום הפסקה לסגור את התג </p>
  – התג <p> מוסיף שורת רווח לפני הפסקה.

 <p> זוהי פסקה
חדשה</p>

 • התג <div>
  (division חטיבה) אף הוא מציין פסקה. – התג <div> לא מוסיף
  שורת רווח לפני הפסקה.

 <div>זוהי
פסקה חדשה ללא שורת רווח</div>

יישור טקסט

 • התג <center> משמש למירכוז טקסט. בתחילת הטקסט נרשום <center>
  ובסופו נסגור את התג </center>.

 <center><h1>שורת הכותרת
תמורכז</h1></center>

 • יישור טקסט לימין, שמאל או למרכז, מתבצע ע”י המאפיין align= בתג
  <p> או <div>

 <p align=“left”>הטקסט ייושר לשמאל</p>

<p align=“right”>הטקסט
ייושר לימין</p>

<p align=“center”>
הטקסט ימורכז</p>

 

רשימות (תבליטים ומספור)

רשימה לא מסודרת

זוהי רשימת עם תבליטים.
לקבלת רשימה עם תבליטים. בתחילת הרשימה יש לרשום את התג
<ul> וכל שורת תבליט מתחילה עם התג
<li> ומסתיימת בתג הסוגר
</li>, בסוף הרשימה סוגרים עם התג
</ul>.

<ul>
<li>תפוח</li>
<li>אגס</li>
</ul>

הרשימה שתתקבל:

 • תפוח
 • אגס

המאפיין
type
מציין את סוג התבליט. האפשרויות הן:

type= circle  

  ·

type= disc      
 o
type= square  

§

רשימה מסודרת

זוהי רשימה עם מספור.
לקבלת רשימה עם מספור.
בתחילת הרשימה יש לרשום את התג <ol>
וכל שורת מספור מתחילה עם התג <li>
ומסתיימת בתג הסוגר </li>, בסוף
הרשימה סוגרים עם התג </ol>.

<ol>
<li>תפוח</li>
<li>אגס</li>
</ol>

הרשימה שתתקבל:

 1. תפוח
 2. אגס

המאפיין
type
מציין את סוג המספור. האפשרויות הן:

type= 1   למספרים רגילים
type= I
  
 לאותיות רומיות
type= A  

לאותיות גדולות באנגלית
type=a     לאותיות קטנות באנגלית

המאפיין start מציין מאיזה מספר
תתחיל הרשימה הממוספרת.

המאפיין value, הוא מאפיין של התג
<li> והוא מציין ערך מספרי לפריט.

רשימת הגדרה

זוהי רשימת הגדרות. הרשימה
מתחילה עם התג <dl> וכל פריט
ברשימה יתחיל עם התג <dt> שיכיל את
ההגדרה ולאחריו התג <dd> שיכיל את
התאור.

<dl>
<dt>קפה</dt>
<dd>משקה חם שחור</dd>
<dt>חלב</dt>
<dd>משקה קר לבן</dd>
</dl>

הרשימה שתתקבל:

קפה
משקה חם שחור
חלב
משקה קר לבן

חזרה לראש הדף

לשעור הבא