איך מקפיאים את שורת הכותרת באקסל

קיבוע כותרת באקסל

כיצד לשמור על הכותרות בתצוגה, על-ידי הקפאתן או נעילתן במקום.

הקפאת שורה עליונה

הקלק על הכפתור “הקפא חלוניות” המופיע בכרטסת “תצוגה” בקבוצה “חלון” ובחר ב- “הקפא שורה עליונה“. השורה הראשונה תוצג תמיד, גם כאשר נגלול לדפים הבאים.

 

הקפאת עמודה ראשונה

הקלק על הכפתור “הקפא חלוניות” המופיע בכרטסת “תצוגה” בקבוצה “חלון” ובחר ב- “הקפא עמודה עליונה“. העמודה הראשונה תוצג תמיד, גם כאשר נגלול שמאלה לעמודות הבאות.

ניתן לבטל את ההקפאה ע”י לחיצה על בטל הקפאת חלוניות  בכפתור “הקפא חלוניות“.

הקפאה של כמה שורות או עמודות

  • אם נרצה להקפיא יותר משורה אחת –
    יש לסמן את מספר השורה שמתחת לשורות שנרצה להקפיא ואז לבחור באפשרות ‘הקפא חלוניות’.
  • אם נרצה להקפיא יותר מעמודה אחת –
    יש לסמן את העמודה שמשמאל לעומדות שנרצה להקפיא ואז לבחור באפשרות ‘הקפא חלוניות’.
  • אם נרצה להקפיא גם עמודות וגם שורות –
    יש להקליק על התא שנמצא בהצטלבות מתחת לשורות שנרצה ומשמאל לעמודות שנרצה להקפיא, ואז לבחור באפשרות ‘הקפא חלוניות’.

תגובות בפייסבוק

תגובות