איך לשלוח אתר אינטרנט בדואר ?

שליחת דף אינטרנט במייל

בדפדפן Internet Explorer:

גש לתפריט  קובץ – שלח – דף בדואר אלקטרוני.
(האופציה שלח קישור בדואר אלקטרוני תשלח רק את הקישור של הדף).

תגובות בפייסבוק

תגובות